Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

  

Regulamin numer 001 z dnia 18.07.2022r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HTTP://SKLEP.PKSGRYFICE.COM.PL PRZEDSIĘBIORSTWA PKS GRYFICE SP. Z O.O. 

 

Spis Treści: 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

II. DEFINICJE

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU SKLEP.PKSGRYFICE.COM.PL

IV. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA PKS GRYFICE SP. Z O.O.

V. TRANSAKCJE NA STRONIE SKLEP.PKSGRYFICE.COM.PL

VI. UMOWA W RAMACH TRANSAKCJI

VII. ZWROTY I REKLAMACJE

VIII. POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKÓW BEZPRAWNE I WBREW REGULAMINOWI

IX. DOSTAWA

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

XI. REGULAMINY SERWISU PAYU

XII. INFORMACJA O RODO

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

REGULAMIN SKLEPU PRZEDSIĘBIORSTWA PKS GRYFICE SP. Z O.O.

 

Korzystanie ze Sklepu Internetowego Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o.o. w tym wyszukiwanie rejestracja, logowanie, korzystanie z usług dostępnych na naszej stronie zamieszczone są poniżej. Przeczytaj więc z uwagą nasz regulamin.

 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

 

1. Sklep Internetowy PKS Gryfice Sp. z o.o. znajduje się pod adresem http://sklep.pksgryfice.com.pl

 

2. Do korzystania z naszej strony potrzebny jest dostęp do Internetu i podstawowa przeglądarka stron internetowych. Za dostęp z urządzeń mobilnych operator może naliczyć dodatkowe opłaty według własnego cennika.

 

II. DEFINICJE:

 

1. Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z o.o.:

- adres zarejestrowany w KRS / do faktur:

Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z o.o., Słudwia 72-310 Płoty
- adres dla doręczeń:

Gryfice, ul. Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice,
NIP 857-16-73-972, Regon 811264748, BDO 000013981
Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie,
ul. Królowej Korony Polskiej 31, KRS Rejestr Przedsiębiorców Nr 0000122639
Kapitał zakładowy Spółki 1 312 000 PLN

 

2. Regulamin:

- niniejszy regulamin

 

3. Sklep Internetowy:

- platforma handlowa w języku polskim, służąca do zakupu części będących w sprzedaży naszej firmy: Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o.o. Dostęp do sklepu możliwy jest w domenie sklep.pksgryfice.com.pl

 

4. Rejestracja:

- proces zakładania konta w naszym sklepie internetowym

 

5. Konto:

- prowadzony dla Użytkownika przez sklep.pksgryfice.com.pl pod unikalną nazwą (loginem) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o.o.

 

6. Użytkownik:

- Klient, który chce zakupić nasze produkty oraz każda osoba korzystająca ze sklepu Internetowego Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o.o., która jest zalogowana

 

7. Gość:

- osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.

 

8. Sprzedający:

- Sprzedawane są produkty wystawiane wyłącznie przez naszą firmę Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z o.o.

 

9. Kupujący:

- Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach sklep.pksgryfice.com.pl

 

10. Ogłoszenie:

- sporządzona przez Sprzedającego propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru.

 

11. Towar:

- rzecz będąca przedmiotem Ogłoszenia

 

12. Koszyk:

- wirtualny Koszyk, w którym możemy przetrzymywać Towary, które chcemy zakupić oraz te które mamy na uwadze.

 

13. Transakcja:

- każda umowa zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem, dotycząca Towaru.

 

14. Dzień:

- 24 godziny następujące po sobie

 

15. Dzień roboczy:

- są to godziny pracy sklepu:

od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-17:00

w soboty, w godzinach 7:00-15:00

 

16. Cennik:

- zestawienie jaką wartość przedstawiają Towary, ustalane przez nasz Sklep Internetowy. Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie.

 

17. Przesyłka:

- Cena jaką trzeba zapłacić za spakowanie i opłacenie kuriera, aby wysłać Towar.

 

18. Płatność:

- Sposób zapłaty za Towar i sposób Przesyłki

 

19. Operator Płatności:

- podmiotem świadczącym usługi płatności dla Wszystkich Użytkowników naszego Sklepu Internetowego jest PayU S.A.:

a) PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU SKLEP.PKSGRYFICE.COM.PL:

 

1. Korzystający z naszego Sklepu Internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady Rejestracji, Logowania, przeglądania Ogłoszeń i nabywania Towarów, a także kwestie dotyczące Płatności, Przesyłki oraz postępowania Reklamacyjnego, a także odstąpienia od umowy określa Regulamin.

 

2. Użytkownicy są to osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać Towary i uzyskiwać swoje prawa. Użytkownikami są także osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą uzyskiwać swoje prawa i zaciągać zobowiązania wobec siebie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem zasad dla nich przewidzianych.

 

3. Goście mają mniejsze możliwości do działań i historii swoich czynności, lecz większość funkcjonalności naszego Sklepu Internetowego są dla nich dostępne.

 

4. Treści publikowane na naszym Sklepie Internetowym, w tym w szczególności Ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, a także elementów grafiki oraz oznaczeń Sklepy Internetowego są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o.o. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o.o. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie Internetowym w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim, w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

 

5. Sklep Internetowy Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o.o. jest jedynym Sprzedawcą na stronie nie ma możliwości Sprzedaży Towarów Użytkowników lub Gości.

 

6. W naszym Sklepie Internetowym możliwe jest:

 

a) Przeglądanie zawartości sklepu w domenie sklep.pksgryfice.com.pl

b) Cały proces zakupu Towaru w naszym sklepie:

- dodanie do koszyka

- wybór sposobu Płatności

- wybór sposobu dostawy

- otrzymanie Towaru oraz użytkowanie

*) Odstąpienie od umowy z tytułu Rękojmi

*) Skorzystanie z Reklamacji

 

7. Usługi płatności realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Użytkowników, na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o.o. nie jest stroną.

 

8. Do korzystania ze Sklepu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi:

 

a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTP;

b) prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer.

c) włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);

d) w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie starszy niż dwuletni lub oryginalny system iOS w wersji nie starszej niż dwa lata, starsze mogą powodować problemy z wyświetlaniem i użytkowaniem. Serwis może nie wyświetlać się i działać poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.

 

IV. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEDSIĘBIORSTWA PKS GRYFICE SP. Z O.O.:

 

1. W pełnych korzyści Sklepu Internetowego Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać ze Sklepu jako zalogowany Użytkownik. Konto daje Użytkownikowi możliwość:

 

a) identyfikacji i zbierania bardziej szczegółowych danych na temat Użytkownika w celu lepszej pracy sklepu.

b) zapisania swoich danych do doręczeń i faktury

c) zapisania swoich Towarów w Koszyku oraz przetrzymywania ich w nim.

 

2. Użytkownikami mogą być jedynie osoby wymienione w pkt. III. 2.

 

3. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy przypadków, gdy:

 

a) Użytkownik posiada Konta służące do celów prywatnych oraz związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą;

b) Użytkownik wykorzystuje różne Konta w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w związku z obsługą tych Kont przez różnych przedstawicieli lub oddziały prowadzonego przez Użytkownika przedsiębiorstwa, zastrzeżeniem jest, że w zakresie żadnego z Kont nie istnieje opóźnienie w płatnościach z tytułu usług świadczonych w naszym Sklepie Internetowym.

c) Na prośbę Użytkownika oraz pozytywnym rozpatrzeniu złożonej prośby. Konto może być założone przed złożeniem prośby, lecz może być usunięte w razie braku akceptacji.

 

4. Rejestracja wymaga do aktywacji konta:

a) wypełnienia pól w formularzu rejestracji, potrzebne są następujące dane:

- adres e-mail

- hasło

b) potwierdzenie konta za pośrednictwem swojego konta pocztowego

c) potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

5. Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z. o. o. Przetwarza dane osobowe według Polityki Prywatności oraz Polityki Przetwarzania informacji Cookies oraz technologii podobnych.

 

6. Po wypełnieniu danych rejestracyjnych, na podany adres zostaje wysłany link aktywacyjny do potwierdzenia rejestracji konta, który nie wygasa. Potwierdzić rejestrację na danym adresie e-mail można wyszukując w mail`u w swojej skrzynce odbiorczej lub jeśli to niemożliwe z jakiegoś powodu, konieczny będzie kontakt z Administratorem Sklepu Internetowego telefonicznie lub mail`owo. Administrator aktywuje podany podczas rejestracji e-mail oraz wyśle ponownie link aktywacyjny. Na tym samym adresie e-mail jest możliwość utworzenia nowego konta po kontakcie z administracją sklepu i pozytywnym rozpatrzeniu wyjaśnienia przyczyny takiej sytuacji.

 

7. Użytkownik ma obowiązek podać dane prawdziwe w procesie rejestracji oraz danych Kupującego Towar, zgodne z danymi faktycznymi. Użytkownik jest także zobowiązany do aktualizacji danych, zawsze, gdy te dane się zmienią. Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. ma prawo do blokady konta, gdy te dane nie będą spełniały wymogów podanych wyżej. Zgodnie z procedurą opisaną w pkt. IV.8.

 

8. Procedura blokady konta przez Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o.:

 

a) zostanie wysłany e-mail podany w koncie z decyzją blokady konta.

b) konto zostanie zablokowane na stałe, chyba, że zostaną spełnione warunki wymienione w pkt. IV. 13.

 

9. Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji informacji zawartych w procesie rejestracji lub edycji danych w koncie klienta oraz w celu jak najlepszego funkcjonowania i działania sklepu.

 

10. Osoba Kupująca w imieniu użytkownika zarejestrowanego musi mieć stosowne upoważnienie, a Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. ma prawo do wylegitymowania takiej osoby oraz potwierdzenia danych właściciela konta, a także wymagany dokument wskazujący na upoważnienie przez Użytkownika do działania w jego imieniu. W przeciwnym wypadku skutkuje to blokadą opisaną w pkt. IV.8.

 

11. Użytkownik, jest zobowiązany do trzymania danych dostępowych do konta do swojej jedynej wiadomości. Osoba, która dowie się o kradzieży lub wycieku tych danych, zobowiązana jest niezwłocznie do poinformowania Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. o tym fakcie oraz jak najszybszej zmianie danych zabezpieczających.

 

12. Rozwiązanie umowy z naszą platformą sklepową:

 

a) Świadczenie przez sklep.pksgryfice.com.pl wiąże się z bezterminową obsługą z obowiązującymi niżej warunkami:

 

b) Dostęp do danych zostanie zawieszony po kontakcie z obsługą sklepu drogą mailową lub tradycyjną na adres siedziby firmy (ul. Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice) w terminie do 7 dni od zgłoszenia. Dostęp do danych będzie automatycznie zablokowany od czasu zatwierdzenia przez administratora wyżej wymienionego zgłoszenia. Od czasu zawieszenia konta niemożliwe będzie składnie ofert i zakupy w naszym Sklepie Internetowym.

 

c) Rozwiązanie umowy z naszym Sklepem Internetowym następuje co najmniej po 60 dniach od dnia zatwierdzenia zawieszenia Konta. Od czasu zawieszania dostęp do konta będzie niemożliwy do zalogowania. Po upływie wyżej wymienionego terminu dostęp do konta nie będzie możliwy.

 

d) W przypadku złamania niniejszego regulaminu, dostęp do konta może być zablokowany przez nasz Sklep Internetowy, zgodnie z procedurą zawartą w punkcie IV.8.

 

e) W przypadku zablokowania Konta przez sklep.pksgryfice.com.pl użytkownik nie ma pozwolenia na ponowną rejestrację konta, bez wcześniejszego kontaktu oraz zgody naszego Sklepu Internetowego.

 

13. Odblokować konto można w szczególnych wypadkach, jedynie po kontakcie z Administracją Sklepu Internetowego drogą mailową bądź telefoniczną oraz akceptacji uzasadnienia przez Użytkownika, ale nie później niż w terminie 60 dni od dnia zawieszenia konta.

- Wymagane jest podanie o odblokowanie na adres mailowy Sklepu Internetowego: sklep@pksgryfice.com.pl

 

14. Sklep Internetowy sklep.pksgryfice.com.pl jest uprawniony do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, gdy ten łamie kilkukrotnie niniejszy Regulamin lub przepisy prawa, które powszechnie obowiązują.

 

15. Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji informacji zawartych w procesie Zakupu Towarów. Podanie niepoprawnych może skutkować blokadą lub zawieszeniem konta przez Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. zgodnie z procedurą opisaną w punkcie pkt. IV.8.

 

16. Odstąpienie konsumenckie Konta – polega na tym, że użytkownik bez podania przyczyny może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni za pomocą napisania Podania na adres mailowy bądź pisemnie na adres siedziby Firmy (ul. Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice). Po akceptacji dokumentu konto zostanie zablokowane i usunięte w terminie 30 dni.

 

17. Do celów Sprzedaży i wysyłki Towaru, konieczne jest podanie danych do Dostawy.

 

- Wymagamy niżej wymienionych danych:

a) Imię

b) Nazwisko

c) telefon

d) adres do doręczenia

e) adres e-mail, potrzebne, lecz opcjonalne

 

18. Aby zakupić Towar na fakturę, konieczna jest Rejestracja konta oraz późniejsze uzupełnienie wymaganych danych wymienionych wyżej oraz:

 

a) danych do faktury:

- NIP

- adres siedziby firmy

-adres do doręczenia, jeśli inny niż podany wcześniej

 

V. TRANSAKCJE NA STRONIE SKLEP.PKSGRYFICE.COM.PL:

 

1. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do posiadania i sprzedaży Towarów wystawionych w naszym Sklepie Internetowym oraz może zawrzeć i wykonać transakcję z Kupującym.

 

2. Jedynym sprzedawcą na naszym Sklepie Internetowym jest Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o.

 

3. Sprzedawca oświadcza, że opis, atrybuty i tym podobne, zawarte w ogłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

 

4. Sprzedawca od momentu publikacji ma możliwość edycji ogłoszenia w dowolnym momencie i według uznania. W momencie zakupu Towaru przez Kupującego Ogłoszenie jest zablokowane i nie ma możliwości jej edycji, zmiany Ceny, Opisu, itp. Kupujący ma pewność, że od momentu zakupu, nic się nie zmieni.

 

5. Od chwili publikacji ogłoszenia Użytkownicy oraz Goście mogą kontaktować się ze Sprzedającym w sprawie Towaru:

 

a) telefonicznie

b) osobiście

c) mailowo

 

Dane do kontaktu zawarte są w zakładce „O nas” → „Kontakt i dane firmy”. Dostępne pod tym linkiem na naszej stronie: http://sklep.pksgryfice.com.pl/pl/i/Kontakt-i-dane-firmy/9

 

6. Kupujący ma możliwość zakupu jednego lub wielu ogłoszeń jedynie za pomocą formularza zawartego na naszym Sklepie Internetowym.

 

7. Termin wysyłki określa Sprzedający oraz jest on wyszczególniony w atrybutach dostawy Towaru.

 

8. W Sklepie Internetowym mamy kilka sposobów zapłaty:

 

a) Płatność przy odbiorze w centrali Firmy (ul. Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice).

b) Płatność za pobraniem - płatność kurierowy przy odbiorze przesyłki.

c) Płatność za pośrednictwem PayU z takimi opcjami, jak:

 

- Przelewy - Oferujemy szybkie przelewy elektroniczne (najchętniej wybierana metoda płatności na rynku) oraz tradycyjne przelewy bankowe ¹

- BLIK - Szybka płatność za pomocą kodu z mobilnej aplikacji banku. ¹

- Płatności mobilne - Płatność jednym kliknięciem na telefonie, bez wychodzenia z aplikacji mobilnej sklepu. ¹

 

9. Dokładna lista płatności PayU: 

LP.

NAZWA USŁUGI

REALIZACJA

B2B

1

Raty PayU

realizacja ONLINE

NIE

2

VISA

realizacja ONLINE (Express Payment)

TAK

3

VISA Secure

Remote Commerce

realizacja ONLINE

TAK

4

MasterCard

realizacja ONLINE        (Express Payment)

TAK

5

Masterpass

realizacja ONLINE

TAK

6

Blik

realizacja ONLINE

TAK

7

mTransfer

realizacja ONLINE

TAK*

8

Płacę z iPKO

realizacja ONLINE

TAK*

9

Płacę z Inteligo

realizacja ONLINE

TAK*

10

Przelew24

realizacja ONLINE

TAK

11

Płacę z Alior

Bankiem

realizacja ONLINE

TAK

12

Płacę z

Citi Handlowy

realizacja ONLINE

TAK

13

Płać z ING

realizacja ONLINE

TAK**

14

Płacę z Bankiem Pekao S.A.

realizacja ONLINE

TAK

15

Millennium - Płatności

Internetowe

realizacja ONLINE

NIE

16

Płacę z BNP

Paribas

realizacja ONLINE

NIE

17

Płać z BOŚ

realizacja ONLINE

NIE

18

Płacę z Getin Bank

realizacja ONLINE

NIE

19

Płacę z Noble Bank

realizacja ONLINE

NIE

20

Płacę z Bankiem

Nowy BFG S.A

realizacja ONLINE (w dni robocze 01:00 – 23:30, w weekend całą dobę)

TAK**

21

Przelew Online

Crédit

Agricole

realizacja ONLINE

TAK**

22

Banki Spółdzielcze

realizacja ONLINE

NIE

23

Plus Bank

realizacja ONLINE

NIE

24

Nest Bank

realizacja ONLINE

NIE

25

Google Pay

realizacja ONLINE

TAK

26

Apple Pay

realizacja ONLINE

TAK

27

Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki

realizacja po otrzymaniu środków na rachunek bankowy

TAK

 

 

10. Regulamin PayU znajduje się na ich, zewnętrznej stronie:

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/02/TC_of_the_PayU_System_pl.pdf

 

11. Sprzedający zobowiązuje się do pokrycia kosztów płatności, tutaj Usług PayU. Związanych ze sprzedażą Towaru.

 

12. Kupujący ma możliwość wyboru sposoby zapłaty za Towar zawartą w punkcie V.8. Zgodnie z wyborem obowiązuje go sposób w jaki Sprzedający dostarczy Towar w zależności od produktu:

 

a) Towar będzie gotowy do odbioru przez Kupującego osobiście lub przez osobę upoważnioną w miejscu do odbioru (ul. Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice).

b) Przesyłka kurierem (płatna w zależności od sposobu zapłaty)

 

13. Sprzedający może w każdej chwili zakończyć Ogłoszenie, bez podania przyczyny.

 

VI. UMOWA W RAMACH TRANSAKCJI:

 

1. Kupujący zawiera umowę ze sprzedającym poprzez potwierdzenie, klikając „Zamawiam >>”. W trakcie płatności Kupujący może być poproszone o dane biometryczne, do których Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. nie ma dostępu.

 

2. W ramach potwierdzenia zawarcia umowy Sprzedającego z Kupującym wysyłane jest automatyczne potwierdzenie zakupu wysyłane drogą mail`ową oraz jeśli to konieczne za pomocą innych środków komunikacji. Dane dostępne dla sprzedającego są takie jak podane przez Kupującego na Stronie Internetowej:

 

- imię i nazwisko

- adres dostawy

- adres e-mail

- numer telefonu

- dane do faktury

 

3. W przypadku innych ustaleń Kupujący jest zobowiązany zapłacić za Towar zgodnie z Instrukcjami na Stronie Internetowej, czyli niezwłocznie z dostępną formą. Zawartą w punkcie V.8.

 

4. Można upoważnić osobę do odbioru telefonicznie bądź drogą mailową.

 

5. Klient ma możliwość poproszenia o przetrzymanie Towaru do odbioru nie dłużej niż 2 dni robocze. Jest możliwość negocjacji terminu po kontakcie telefonicznym, lecz nie dłużej niż 7 dni.

- Po terminie, Towar jest ponownie wystawiany, jeśli ktoś się zgłosi po Towar, Sprzedawca ma prawo go sprzedać.

 

VII. ZWROTY I REKLAMACJE:

 

1. Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. umożliwia zwrot Towarów po uprzedniej akceptacji ze strony Sklepu Internetowego. Wymagany jest minimum kontakt telefoniczny i akceptacja Sklepu Przedsiębiorstwa PKS Gryfice sp. z o.o. Pożądane jest podanie na nasz adres mailowy: sklep@pksgryfice.com.pl lub adres pocztowy Centrali Firmy (ul. Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice), możemy poprosić i wymagać podania, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

2. Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. umożliwia zwrot Towarów z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty zakupu Towaru. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu do 14 dni roboczych. Wymagamy kontaktu telefonicznego bądź pocztą elektroniczną lub adres pocztowy Centrali Firmy (ul. Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice) oraz naszej akceptacji. Towar nie może być uszkodzony przez klienta oraz jego wartość nie może być pomniejszona po dokonaniu zwrotu.

 

3. Przesyłkę zwrotną Towarów jest pokrywana w całości przez Kupującego oraz Kupujący zobowiązuje się wysłać Towar na adres do doręczeń (ul. Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice).

 

4. Zgodnie z polityką zwrotów i reklamacji zawartą w punkcie VII.2. Po akceptacji lub zwrocie Towaru obowiązują następujące zasady:

 

a) Jeśli Towar nie został wysłany zwrot całości Środków nastąpi dopiero po otrzymaniu Środków na koncie i najszybciej jak to możliwe, nie później niż 14 dni roboczych.

b) W innych przypadkach mamy do 14 dni na oddanie Środków bądź wysłanie innego Towaru na adres reklamowanego Towaru po akceptacji Reklamacji, bądź zwrotu.

c) Kupujący pokrywa Wszystkie koszty Przesyłki, zwrotnej oraz nadawczej Towaru, dlatego apelujemy o 100% pewność zakupionego Towaru. Kupujący musi dostosować podczas zwrotu metodę dostawy oraz jego właściwości i rozmiary.

 

5. Warunki zewnętrzne określane na stronie www., w punkcie V.10. dołączone do niniejszego Regulaminu Sprzedający może zlecić wypłatę środków przez Operatora Płatności na podstawie danych udostępnionych na naszym Sklepie Internetowym lub przekazanym do naszego Operatora Płatności.

 

6. Do paczki wraz z Towarem musi zostać załączony paragon lub faktura.

 

VIII. POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKÓW BEZPRAWNE I WBREW REGULAMINOWI:

 

1. Użytkownik oraz Gość są zobowiązani do działań:

 

a) Zgodnie z prawem

b) Zgodnie z niniejszym regulaminem

 

2. Za złamanie zobowiązań zawartych w punkcie VIII.1. Konto może być zablokowane w trybie natychmiastowym oraz usunięte w terminie 30 dni po czasie podjęcia kategorycznej decyzji co do Użytkownika, bądź Gościa. Po usunięciu konta dane konta, historia zakupów, będą niedostępne.

 

2. Użytkownik oraz Gość w razie złamania punktu VIII.1. ma prawo do odwołania się od decyzji.

 

3. W każdym przypadku nieporozumienia się Sprzedającego z Kupującym prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Kupującego.

 

3. W przypadku uznania odwołania od złamania punktu VIII.1.:

 

a) konto zostanie odblokowane w trybie natychmiastowym,

b) problem za który Użytkownik oraz Gość zostali ukarani zostanie jak najszybciej naprawiony.

 

4. W przypadku braku porozumienia w punkcie VIII.1. Sprzedającego z Kupującym. Sprzedający ma prawo do założenia sprawy sądowej Kupującemu. Spory rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

5. Kupujący ma prawo do założenia polubownego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego za pomocą strony, np.:

 

http://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

IX. DOSTAWA:

 

1. Dostawa jest odpłatna oraz ustalana przez Sprzedającego, w zależności od wagi, gabarytu, ceny, kosztów pakowania.

 

2. Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru kuriera, który dostarczy paczkę.

 

3. Przy wyborze kuriera kierujemy się Najniższą ceną przesyłki do Kupującego.

 

- w szczególnych przypadkach kierujemy się także innymi czynnikami.

 

4. Czas wysyłki jest wyszczególniony w atrybutach Oferty

 

5. Czas dostawy uzależniony jest od firmy kurierskiej, zwykle od 2 do 3 dni roboczych.

 

6. Wszystkie koszty dostawy oraz ewentualnego odesłania pokrywa Kupujący.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

1. Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. ma prawo do zmiany regulaminu z przyczyn podanych niżej:

 

a) ze względów bezpieczeństwa naszych Użytkowników oraz Gości,

b) ze względów, których chcielibyśmy ulepszyć działanie naszego Sklepu Internetowego oraz Przedsiębiorstwo PKS Gryfice sp. z o.o. oświadcza, że z tego powodu nie będą dodane, żadne dodatkowe opłaty,

c) ze względów, aby zapobiec lub powstrzymać nadużycia związane z naszym Sklepem Internetowym,

d) ze względów związanych z wprowadzeniem nowej usługi dodatkowo odpłatnej,

e) ze względów zmiany Prawa, które mają odzwierciedlenie w niniejszym regulaminie.

 

2. Gdy bieżący Regulamin zostanie zmieniony, takowa informacja zostanie umieszczona na samej górze niniejszego Regulaminu. Będzie zawarta data ostatniej zmiany oraz bieżący, kolejny numer regulaminu.

 

3. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z datą zamieszczenia na stronie, która będzie zawarta zgodnie z pkt. X. 2.

 

XI. REGULAMINY SERWISU PAYU:

 

1. Wszystkie regulaminy dostępne są na stronie:

https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

 

2. Regulaminy dla Kupujących do pobrania:

 

a) PayU Raty – najczęściej zadawane pytania przez kupujących

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/10/PayU-Raty-FAQ_13.10.2021.pdf

 

b) PayU Raty – Regulamin Kredytu 0%

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/10/PayU-Raty-Regulamin-Kredytu-ZERO_13.10.2021.pdf

 

c) Regulamin usługi pośrednictwa kredytowego PayU

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/09/Regulamin-Us%C5%82ugi-po%C5%9Brednictwa-kredytowego-PayU_2021_09_15.pdf%22

 

d) PayU Raty – lista organizacji finansujących

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/03/Lista-organizacji-finansujacych-ver.9.pdf%22

 

e) PayU Raty – przykłady reprezentatywne

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/01/Przyklad-reprezentatywny_8.pdf

 

f) Przykłady reprezentatywne – kredyt konsumencki

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/01/Przyklad-reprezentatywny_kredyt-konsumencki.pdf

 

g) Regulamin pojedynczej transakcji płatniczej PayU

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/01/Regulamin-pojedynczej-transakcji-platniczej-PayU_2021_04-.pdf

 

h) Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/01/Zasady_rozpatrywania_skarg_i_reklamacji_w_PayU.pdf%22

 

i) Regulamin zasilania kont telefonicznych

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/12/Regulamin-zasilania-kont-telefonicznych_2021.pdf

 

j) Regulamin usługi konto PayU dla Kupujących

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/01/Regulamin_Uslugi_Konto_PayU_dla_Kupujacych.pdf

 

k) Regulamin Usługi PayU Express

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2022/01/Regulamin_Uslugi_PayU_Express_4.pdf

 

l) Prawa kupującego przy dokonywaniu płatności w Europie

https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2021/03/Twoje_prawa_przy_dokonywaniu_p%C5%82atno%C5%9Bci_w_Europie_broszura_.pdf

 

XII. INFORMACJA O RODO


1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS Gryfice Sp. z o.o. Słudwia, 72-310 Płoty

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – rodo@pksgryfice.com.pl,lub PKS Gryfice Sp. z o.o.,
ul.Trzygłowska 32, 72-300 Gryfice

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy/zlecenia

e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak że odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 

1. W naszym Sklepie Internetowym oraz wszystkich Usługach świadczonych za naszym pośrednictwem obowiązuje ochrona danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która zamieszczona jest na stronie ISAP – Internetowego Spisu Aktów Prawnych pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001000/U/D20181000Lj.pdf 

Sklep PKS Gryfice -> AutoSklep


PRZYPISY:

¹⁾ - https://poland.payu.com/rozwiazania-platnicze/

  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl